เสริมอาหาร LivitaNutric เกี่ยวกับเรา LivitaNutrics

ด้วยประสบการณ์ การรับจ้างผลิตและส่งออกกว่า 20 ปี และมีผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางกว่า 7,000 รายการ ตลอดจนทีมงานบริหารที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปี ในธุรกิจเครื่องสำอางเป็นหลัก ค้ำประกันให้ ไออาร์ บิวติน่าเป็นบริษัทที่มีความมั่นคงที่สุดบริษัทหนึ่งในประเทศไทยภายใต้เครื่องหมายการค้า ไออาร์ บิวติน่าสินค้าได้ถูกทำการผลิตและบรรจุโดย บริษัท การ์กัวร์ แล็บ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของไออาร์ บิวติน่านำทีมบริหารงานโดย แพทย์จีน เภสัชกร ดร.พิศาล จันทฤทธิรัศมี ภายใต้โรงงาน 7 โรงและมีจำนวนพนักงานกว่า 400 คน ดำเนินกิจการรับจ้างผลิตและส่งออกสินค้าเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์อนามัยบุคคลมากว่า 20 ปี ได้ผลิตสินค้ายี่ห้อระดับโลกต่างๆ และได้เริ่มทำการส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ตั้งแต่ปี 2532 เป็นต้นมา โดยเริ่มต้นจากประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศแรก โดยมีลูกค้ารายใหญ่ เช่น วอลมาร์ท เคมาร์ท ทาเก็ต เจซีเพนนี เฟมมิลี่ ดอลลาร์ เป็นต้น จากนั้นจึงเริ่มขยายไปยังประเทศญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ จีน อาเซียน ประเทศต่างๆ ในเอเซีย ยุโรป และทั่วโลกในที่สุด

การผลิตสินค้าที่ดี มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานการผลิต ที่ได้รับการยอมรับถือเป็นนโยบายหลักในการผลิตสินค้า ที่บริษัท การ์กัวร์แล็บ ยึดมั่น ถือมั่นในการปฏิบัิติเสมอมาทั้งผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จึงทำ ห้โรงงานได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต การบริหารทรัพยากรบุคคล รวมไปถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างมีคุณค่ามากที่สุด เพื่อสนองนโยบายการประหยัดพลังงานของรัฐบาลมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

Copyright © 2013 Livitanutrics , All Right Reserved