อาหารเสริมโรคเก๊าท์ สำหรับผู้ที่มีกรดยูริดสูง

2013-07-02 10:07:16
อาหารเสริมโรคเก๊าท์ สำหรับผู้ที่มีกรดยูริดสูง

อาหารเสริมโรคเก๊าท์ สำหรับผู้ที่มีกรดยูริคในร่างกายสูง

 

โรคเก๊าท์คืออะไร ?

โรคเก๊าท์จัดเป็นโรคข้ออักเสบเฉียบพลันที่พบได้บ่อยที่สุดในมนุษย์ โรคนี้เกิดจากความผิดปกติในขบวนการเมตะบอลิสซั่มของกรดยูริกในร่างกาย เป็นผลให้กรดยูริกในเลือดมีค่าสูงกว่าปกติ เกิดการตกตะกอนเป็นผลึกเกลือยูเรต (monosodium urate) สะสมในเนื้อเยื่อต่าง ๆ ของร่างกาย โดยเฉพาะข้อและไต

เมื่อมีอาการแสดงเต็มที่ จะประกอบไปด้วย

- อาการข้ออักเสบเฉียบพลัน

- โรคข้ออักเสบเรื้อรัง

- ทำให้ไตทำงานบกพร่อง

- การเกิดนิ่วกรดยูริกในทางเดินปัสสาวะ (uric acid stone)

- และการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางระบบหัวใจและหลอดเลือด

ในรายที่เรื้อรังการเกาะของเกลือ monosodium urate จะทำให้เกิดก้อนที่เรียกว่า Tophi ทำให้เกิดการอักเสบของข้อ เนื่องจากมีการเกาะของ เกลือ uric บริเวณข้อ และเอ็นหากเป็นเรื้อรังจะทำให้ข้อผิดรูปและเสียหน้าที่ในการทำงาน นอกจากนั้นยังทำให้หน้าที่ของไตเสื่อมและเกิดโรคนิ่วที่ไตด้วย

โรคเก๊าท์จะหมายถึงภาวะที่มีการเกาะของยูริกที่ ข้อทำให้เกิดการอักเสบมีอาการปวด บวมแดงร้อน ผู้ป่วยที่เป็นโรคเก๊าท์อาจจะมีกรดยูริกในเลือดสูงหรือปกติก็ได้ และผู้ที่มีกรดยูริกในเลือดสูงก็ไม่จำเป็นต้องเป็นโรคเก๊าท์เสมอไป โรคเก๊าท์เป็นในผู้ชายมากว่าผู้หญิง 9 เท่าและมักเป็นวัยกลางคนขึ้นไป ส่วนผู้หญิงมักเป็นหลังจากหมดประจำเดือน

 

สาเเหตุของโรคเก๊าท์

สาเหตุของโรคเก๊าท์เกิดจากการที่มีกรดยูริกในเลือดสูงกว่าปรกติ ซึ่งสาเหตุที่กรดยูริกสูงได้แก่

1 ภาวะที่มีการสร้างกรดยูริกสูง

กรดยูริกในเลือดที่สูงในมนุษย์จะเป็นผลมาจากการที่ขาดยีนในการสลายกรดยูริก แล้ว ยังพบว่ากรดยูริกในร่างกายมนุษย์จะได้มาจาก 2 แหล่ง คือ

- จากขบวนการสลายสารพิวรีนในร่างกาย โดยการสลายโปรตีนและได้สารพิวรินออกมา ซึ่งกรดยูริกในร่างกายส่วนใหญ่จะเกิดจากกระบวนการนี้

- จากอาหารที่รับประทานเข้าไป โดยรับประสานอาหารที่มีพิวรีนสูง

2 การขับกรดยูริกออกจากร่างกายลดลง

กรดยูริกที่สร้างขึ้นจะมีการขับออกจากร่างกาย 2 ทางหลัก คือ

- ขับออกทางระบบทางเดินอาหาร และ ซึ่งการขับออกทางระบบทางเดินอาหารจะขับออกได้ประมาณ 1 ใน 3 ของปริมาณกรดยูริกที่ร่างกายสร้างได้ในแต่ละวัน

- ขับออกทางไต ส่วนที่เหลืออีก 2 ใน 3 เป็นการขับออกทางไต

จากการศึกษาในคนที่เป็นโรคเก๊าท์ จะพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 90 มีความผิดปกติในการขับกรดยูริกออกทางไต กล่าวคือ ที่ความเข้มข้นของระดับกรดยูริกในเลือดที่เท่ากัน คนที่เป็นโรคเก๊าท์จะมีการขับกรดยูริกออกทางไตได้น้อยกว่าคนปกติที่ไม่มี ระดับกรดยูริกในเลือดสูงถึงร้อยละ 40 แสดงว่า ความผิดปกติหลักในผู้ป่วยโรคเก๊าท์อยู่ที่ความผิดปกติในการขับกรดยูริกออก ทางไต

 

อาหารเสริมโรคเก๊าท์ ช่วยท่านได้

Livitanutrics ขอเสนออีกทางเลือกสำหรับผุ้ที่มีกรดยูริคสูง หรือกำลังเป็นโรคเก๊าท์  ปู่จิงตัน อาหารเสริมโรคเก๊าท์ ที่มีสรรพคุณในการบำรุงไต ช่วยกระตุ้นการทำงานของหมวกไต ช่วยบำรุงไตให้แข็งแรง เพราะไตคือรากฐานแห่งชีวิต เมื่อไตแข็งแรง ไตก็สามารถช่วยขับกรดยูริคในร่างกายออกมา ลดการสะสมของกรดยูริคในร่างกาย ลดอาการที่เกิดขึ้นจากเก๊าท์ หรือโรคที่เกิดจากการสะสมของกรดยูริค

 

อาหารเสริมโรคเก๊าท์  Livitanutrics ปู่จิงตัน

การรักษาโรคเก๊าท์
อาหารเสริมโรคเก๊าท์ ปู่จิงตัน จะช่วยลดและรักษาสมดุลย์กรดยูริกในร่างกาย ผลิตจากส่วนผสมธรรมชาติ 
สรรพคุณ : ช่วยลดและรักษาสมดุลย์กรดยูริกให้อยู่ในระดับปกติอันเป็นต้นเหตุของโรค เก๊าท์และช่วยกำจัดผลึกกรดยูริกที่เกาะอยู่ตามเนื้อเยื่อข้อและกล้ามเนื้อ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด หยุดยั้งการลุกลามของโรคเก๊าท์ สลายเลือดคลั่งบริเวณข้อ กระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต เพื่อลดการอักเสบและการปวด จึงบรรเทาอาการตึงร้อน บวมและแดงบริเวณข้อ ขับปัสสาวะเพื่อการขับกรดยูริคออกจากร่างกายให้มากขึ้น
 
และอาหารเสริมอีก 1 ตัวที่ทาง Livitanutrics ขอเสนอคือ อาหารเสริมโรคเก๊าท์ จ้อนท์แคร์ ที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดตามข้อต่อต่างๆ ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ และไปดลฮอร์โมน พรอสตา แกลนดิน ซึ่งเป็นตัวเริ่มต้นที่ทำให้เกิดการอักเสบและปวดบวม
 
 
อาหารเสริมโรคเก๊าท์ Livitanutrics จ้อนท์แคร์
การรักษาโรคเก๊าท์
อาหารเสริมโรคเก๊าท์ จ้อนท์แคร์ ช่วยบรรเทาอาการปวดและบวมตามข้อ ผลิตจากส่วนผสมธรรมชาติ
สรรพคุณ : ช่วยบรรเทาอาการปวดและบวมตามข้อ ซ่อมแซมและหล่อเลี้ยงกระดูกอ่อน ลดการสร้างฮอร์โมนพรอสตา แกลนดิน ซึ่งเป็นตัวเริ่มต้นที่ทำให้เกิดการอักเสบและปวดบวม กระตุ้นต่อมหมวกไตให้หลั่งสารคอร์ติโวนเพื่อระงับการอักเสบและความปวด

 


ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
รวมเป็นเงิน บาท
LivitaNutric
จัดส่งสินค้าแบบ EMS
ฟรี !! ทั่วประเทศ..
ราคา 0 บาท
เสริมอาหาร LivitaNutric
ราคา 0 บาท
เสริมอาหาร LivitaNutric
Copyright © 2013 Livitanutrics , All Right Reserved